Vizyon / Misyon

MİSYONUMUZ

 • Sektöre geçmiş birikimleriyle olgunluğunu, gençliğinin verdiği dinamizmle yenilikçiliğini katan,
 • Müşterinin güvenip aradığı bir marka olabilmek için her ürünü aynı titizlikle üreten,
 • Emeğe, çevreye ve çalışanına saygılı, doğal kaynakları verimli kullanan,
 • Takip eden değil takip edilen bir marka olup, oluşturduğu değerlerle gıda sektörüne yeni bir soluk katabilmektir.


VİZYONUMUZ

 • Ülkemizdeki her evi Sultan markasıyla tanıştırmak,
 • Kaynak kullanımında verimliliği artıran üretim tekniklerini kullanmak
 • Tedarikçiden müşteriye kadar üretim zincirindeki herkeste güven oluşturabilmek,
 • AR-GE çalışmalarını daha etkin hale getirip bu konuda üniversitelerle ve üçüncü kuruluşlarla koordineli çalışarak ürün kalitesini ve çeşitliliğini artırmak,


KALİTE ANLAYIŞIMIZ

 • Ülkemiz et sektörüne kalite anlayışımızla değer katmak,
 • Sultan Et çalışanları ve tedarikçilerimizin de katkılarıyla sağlıklı, güvenli ve lezzetli ürünler üretmek,
 • Faaliyet alanımızla ilgili yasal şartlara uygun üretim yapmak,
 • Müşterilerimizle güvene dayalı, güçlü ve daimi ilişkiler kurmak,
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirleyebilmek, ve buna uygun üretim yapabilmek için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Üniversiteler ve üçüncü kuruluşlarla birlikte Ar-Ge çalışmaları yaparak yeni ürünler geliştirmek, üretim tekniklerini verimli hale getirmek, mevcut ürünlerin kalite ve lezzetini artırmak,
 • Tüm çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlayarak kalite yönetim sistemlerimizin gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Toplam kalite yönetim sistemlerimizin (kalite yönetim, gıda güvenliği yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi ve iş güvenliği ve işçi sağlığı) sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesini sağlamak,
 • Üretim tekniklerini sürekli geliştirerek insan ve çevreye değer veren, verimliliği ön planda tutan üretim tekniklerini uygulamak,
 • Toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle atık yönetim sistemimizi sürekli gözden geçirmek,
 • İş güvenliği ve işçi sağlığının tehlikeye girebileceği noktalarda gerekli önlemleri almak,
 • Tedarikçiler ve bayilerimizle koordineli çalışarak müşterilerimize güvenli ve lezzetli ürünler sağlamanın garantisini sağlamak,
 • Toplam kalitenin bir süreç olduğunun bilinciyle gerekli kaynakların sürekliliğini sağlamak kuruluşumuzun kalite politikasıdır.